Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
 
Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách

Josef Sudek v rozhovorech a vzpomínkách


ISBN: 978-80-7215-489-0

Rok vydání: 2014

Počet stran: 428

Cena: 448 Kč

Vazba: vázané

Formát: 145 x 205 mm

Grafická úprava: David Balihar


V první části knihy jsou shromážděny více než dvě desítky časopiseckých rozhovorů s Josefem Sudkem z let 1936−76, tato pramenná edice poprvé přináší v celku jejich úplné a doslovné znění. Druhá část knihy obsahuje unikátní soubor vzpomínek pamětníků, Sudkových kolegů a přátel, které na začátku 80. let zaznamenal fotograf Petr Hron. V tomto rozsahu celek jím shromážděných vzpomínek rovněž dosud publikován nebyl, část přepisů byla pořízena až pro toto vydání. Třetí část tvoří původně ineditní sborník „Pocta Josefu Sudkovi“, který k autorovým osmdesátinám začal pořádat Jaroslav Anděl. Po jeho odchodu do exilu pracoval na shromažďování příspěvků Antonín Dufek. Sborník obsahuje pětadvacet textových příspěvků nejrůznějších autorů několika generací, od Jana Lauschmanna a Adolfa Schneebergera po Petra Rezka, a také příspěvky výtvarné. Část původní obrazové přílohy, včetně fotografií zachycujících Josefa Sudka, je v přítomném svazku reprodukována. Čtenářům se v této knize dostává do rukou mnohostranný portrét Josefa Sudka a jeho díla, tvořený jeho vlastními slovy, zachycený očima jeho nejbližších přátel i z odstupu uměnovědné reflexe. Kniha je doplněna ediční poznámkou a jmenným rejstříkem.