Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
 
Listy tří bratří a sestry Květy (Vlastimil Vokolek, Vojmír Vokolek, Vladimír Vokolek, Květa Vokolková)

Listy tří bratří a sestry Květy (Vlastimil Vokolek, Vojmír Vokolek, Vladimír Vokolek, Květa Vokolková)


ISBN: 978-80-7215-534-7

Rok vydání: 2017

Počet stran: 364

Cena: 399 Kč

Vazba: vázané

Formát: 190 x 195 mm

Grafická úprava: David Balihar


Z trojice pardubických bratří Vokolků, mimořádného zjevu české kultury 20. století, byl po dlouhá desetiletí znám především nejmladší z nich – spisovatel Vladimír Vokolek. Teprve nedávná doba, a zvláště kniha Jméno Vokolek, připomněla, že šlo o trojici tří osobností srovnatelného významu: vynikajícího tiskaře a nakladatele Vlastimila, grafika, sochaře a básníka Vojmíra a nejmladšího – básníka Vladimíra. Trojici bratří doplňuje jejich sestra Květa, mimořádně vzácná duchovní osobnost. Přítomná kniha přináší všechny dochované dopisy, jež si tři bratři a jejich sestra navzájem napsali během svého dlouhého života. Jde o jedinečný vhled do umělecké dílny všech tří osobností, ale i o nenahraditelné svědectví o celém jednom proudu novodobé české kultury. Dopisy jsou plné mnoha kulturních odkazů, citací a aluzí, jsou psány s nasazením, živě i vtipně – přinášejí tak vedle poznání i mimořádný čtenářský zážitek. Knihu edičně připravila Hana Vaníčková, která ji opatřila též důkladnými edičními poznámkami. Doslov napsal Vladimírův syn, básník, prozaik, esejista a výtvarník Václav Vokolek.