Torst Katalog| Připravujeme| Distribuce| Fototorst (en)| Sudek Books (en)| O nás
 
Dvě tváře

Dvě tváře

Anna Fárová


ISBN: 978-80-7215-516-3

Rok vydání: 2016

Počet stran: 976

Cena: 599 Kč

Vazba: vázané

Formát: 165 x 205 mm

Grafická úprava: David Balihar


Kniha Dvě tváře přináší obsáhlý výbor z díla historičky fotografie Anny Fárové (1928–2010) z let 1956–2007. Nyní vychází ve druhém vydání. Je rozčleněna do tří oddílů: první shrnuje stati o světové fotografii, druhý studie a články o fotografii české, třetí články o obecných otázkách fotografie. Řazení statí kombinuje hledisko chronologické s hlediskem obsahovým: čtenáři mají možnost sledovat, jak se vyvíjel autorčin zájem o jednotlivé fotografy, a současně mohou v souhrnu vidět, jak se měnil její vhled do daného díla. Kniha obsahuje množství textů, které zde česky vycházejí poprvé. Podstatnou součástí svazku je úplná bibliografie Anny Fárové, kterou zpracovala Polana Bregantová. Závěr prvního vydání tvořil autobiografický text A pásly by se tam ovce…, který vyšel v nakladatelství Torst samostatně v roce 2010, v druhém vydání proto není obsažen.